ഗൂഢ തന്ത്രം .വർഗ്ഗീയ ലഹളയ്ക്ക് ശ്രമം , വെടിവയ്പ്പിനും സാദ്ധ്യത .

പട്ടികജാതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സമുദായാംഗമായ യുവതിയെ ശബരിമല ആചാരം ലംഘിക്കുവാൻ സർക്കാർ രംഗത്തിറക്കുന്നത് ഗൂഢ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി .യുവതിയ്ക്ക് സന്നിധാനത്ത് എത്താൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ , ക്ഷേത്രം സവർണ്ണ മേൽക്കോയ്മയിലെന്ന് കുപ്രചാരണം നടത്തി ജാതി വെറി പടർത്തുവാനാണ് ശ്രമം . ഭക്തർ തടഞ്ഞാൽ വെടിവയ്പ്പുൾപ്പടെയുള്ള കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനായിരിക്കാം സായുധ സേനാഗങ്ങളെ സ്ഥലത്ത് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് .താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ളവരെ രംഗത്തിറക്കുമെന്ന് ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നത് കുതന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം . ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട ഒരു സർക്കാർ ജനങ്ങളോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഗൗരവമായ കാഴ്ച്ചയാണ് കാണുന്നത് .പോലീസിനെ നിഷ്ക്രിയമാക്കി മുസ്‌ലിം തീവ്രനിലപാടുള്ളവരെയും ഗുണ്ടകളെയും രംഗത്തിറക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് .വർഗ്ഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ ഉയരാതിരിക്കുവാൻ പൊതുസമൂഹവും ജാതിമത നേതൃത്വവും ശ്രദ്ധെക്കേണ്ടതാണ് .ഹിന്ദുക്കളെ  തമ്മിലടിപ്പിക്കാനും  തളർത്താനും  ആസൂത്രിതമായ  നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത് ,പോലീസും നിയമവും  നോക്കുകുത്തിയാണ് ..

About Pathradipar