പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ലഭിക്കാനുള്ളവരുടെ വിവരശേഖരണം: തീയതി നീട്ടി

by | Jun 15, 2021 | Uncategorized | 0 comments

പത്രപ്രവർത്തക-പത്രപ്രവർത്തകേതര പെൻഷൻ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ കുടിശ്ശിക തുക ലഭിക്കാനുള്ളവരുടെ വിവരം ജില്ലാ/മേഖലാ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂൺ 30 വരെ നീട്ടിയതായി ഇൻഫർമേഷൻ-പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ എസ്. ഹരികിഷോർ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ കാരണം ജൂൺ 16 വരെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ പൂർണനിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്ത സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം.
കുടിശ്ശിക തുക അനുവദിക്കാനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് വിവരം ശേഖരിക്കുന്നത്. പെൻഷൻ പദ്ധതികൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ഇതുവരെ പത്രപ്രവർത്തക പെൻഷൻ/പത്രപ്രവർത്തകേതര പെൻഷൻ/ 50 ശതമാനം പത്രപ്രവർത്തക പെൻഷൻ/ 50 ശതമാനം പത്രപ്രവർത്തകേതര പെൻഷൻ/ വിവിധ കുടുംബ പെൻഷനുകൾ/ 2000നു മുൻപുള്ളവരുടെ പെൻഷൻ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിൽ കുടിശ്ശിക ഉള്ളവരുടെ വിവരമാണ് ശേഖരിക്കുന്നത്.
ഓരോ ജില്ലയിലും നിലവിൽ കുടിശ്ശിക തുക ലഭിക്കാനുള്ളവർ വിവരങ്ങൾ/രേഖകൾ അടിയന്തരമായി ഇൻഫർമേഷൻ-പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസിൽ/ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിൽ ഇ-മെയിൽ മുഖേനയോ, തപാൽ മുഖേനയോ അറിയിക്കണം.
പേര്, വിലാസം, പെൻഷൻ അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് നമ്പരും തീയതിയും, എന്നു മുതൽ എന്നു വരെയുള്ള കുടിശിക ലഭിക്കാനുണ്ട് (മാസവും വർഷവും) എന്നീ വിവരങ്ങളാണ് നൽകേണ്ടത്.
പെൻഷൻ അനുവദിച്ച ഉത്തരവിന്റെ കോപ്പിയും പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റിയതു രേഖപ്പെടുത്തിയ ട്രഷറി പാസ് ബുക്കിന്റെ കോപ്പിയും ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കണം.
കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ രേഖകൾ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് നൽകേണ്ടതില്ല.
കൂടുതൽ വിവരത്തിന് അതതു ജില്ലാ /മേഖലാ ഓഫീസുമായി ഫോൺ മുഖേന ബന്ധപ്പെടാം

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് തന്നെ സമുദായ പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് ആർ നായർ മനസിലാക്കുകയും പോലീസ് ഐ ജിക്ക് പരാതിനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് . സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി  ജയരാജന്റെ ;സോഷ്യൽ മീഡിയ...

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുറത്തിറക്കി. ഓരോ വകുപ്പിലും നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നതുമടക്കം കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്....

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന NSS ഹിന്ദു കോളജിന് എതിർവശത്ത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒരു റോഡ് പട്ടണത്തിനുളളിൽത്തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുളള പുഴവാത് എന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വഴിയിൽനിന്നു തന്നെ അല്പം പിരിഞ്ഞാണ് ആനന്ദപുരം...

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ ഏപ്രിൽ 2024 വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നടത്തുന്ന കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി ജൂൺ 10 ആയി പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ജൂൺ 10 മുതൽ https://ktet.kerala.gov.in ൽ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ഫോട്ടോ നിരസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള...

മെഡിസെപ് തിരുത്തലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

മെഡിസെപ് ബാധകമായ എല്ലാ പെൻഷൻകാരും മെഡിസെപ് പോർട്ടലിൽ അവരവരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം അപേക്ഷ ജൂൺ 10നു മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയിൽ...

error: Content is protected !!