ആറ്റുകാൽക്ഷേത്ര ശാന്തിനിയമനത്തിൽ നായർ ശാന്തിക്ക് ‘ ജാതീയഅയിത്തം ‘.

by | Mar 25, 2024 | Spirituality | 0 comments

ആറ്റുകാൽക്ഷേത്ര ശാന്തി നിയമനത്തിൽ
നായർ ശാന്തിക്ക് ‘ ജാതീയഅയിത്തം ‘,

Attukal temple priest appointment
For Nair Pujari, cast untouchability ‘

തിരുവനന്തപുരം : നായർ സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിലിരിക്കുന്ന ആറ്റുകാൽ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ശാന്തി നിയമങ്ങങ്ങളിൽ നായർ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ക്ഷേത്ര പൂജകൾ പഠിച്ചവർക്ക് അയിത്തം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു . പുതുതായി പുറത്തുവന്ന കീഴ് ശാന്തി നിയമന പരസ്യത്തിൽ’ ബ്രാഹ്മണർ’ക്ക് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് .  നമ്പൂതിരി ജാതിക്കാർക്കാണ് അവസരമെന്ന് പരസ്യത്തിൽനിന്നും വ്യക്തമാണ് . അവിടെ നിലവിൽ പൂജകൾ നടത്തിവരുന്നതും നമ്പൂതിരിമാരാണ് . ദേവസ്വം ബോർഡ് ശാന്തി നിയമങ്ങളിൽ ക്രമാതീതമായ വളർച്ചയാണ് ഈഴവ സമുദായങ്ങങ്ങളായ പൂജ പഠിച്ചവർക്കുള്ളത് .സംവരണമില്ലാത്തതിനാൽ അവിടേയും നായന്മാർക്ക് പ്രാതിനിത്യമില്ല .സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പൂർണ്ണമായി പുറത്തായ നായന്മാരുടെ നിലനിൽപ്പിന് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന നിലപാടാണ് ആറ്റുകാൽ ഉൾപ്പടെയുള്ള ‘കര പ്രമാണി’ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുടർന്ന് വരുന്നത് .ഇത്തരം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നായർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവരുടെ ദക്ഷിണയാണ് . നമ്പൂതിരി സമുദായങ്ങൾ ക്ക് അവരുടേതായ ആചാരങ്ങളും, വിശ്വാസങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളുമുണ്ട് .മറ്റിടങ്ങളിൽ താരതമ്യേന അവർ ദർശനം നടത്താറുപോലുമില്ല .അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടേതായ സംഭാവനകൾ ഒന്നും തന്നെ മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല .പൂജകളായും മറ്റും അങ്ങോട്ടാണ് പണം പോകുന്നത് .നായന്മാരിൽ നിന്ന്   പൂജ പഠിച്ച് പുറത്തുവന്നാൽ അവർക്ക് അവസരം നൽകാത്ത സ്ഥിതിയാണ്   നമ്പൂതിരി അടിമകളായ നായർ പ്രമാണിമാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇന്നും തുടർന്നുവരുന്നത് . നായർ പൂജാരിമാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാറില്ല .അവർക്ക് അപ്രഖ്യാപിത അയിത്തം നിലനിൽക്കുന്നു .സാമുദായികമായി അന്യം നിന്ന നായർ വിഭാഗത്തിലെ ദരിദ്രരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങാവുന്ന സാഹചര്യമാണ് സ്വന്തം പ്രമാണിമാർ തന്നെ പാരവയ്ക്കുന്നത് .അതിനവർ രഹസ്യമായി പറയുന്ന ഒഴിവ് നമ്പൂതിരിമാർ പൂജ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭക്തർ വരില്ലെന്നാണ് .ഇത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് .കാരണം ,ഈഴവ തുടങ്ങിയ സമുദായ നിയന്ത്രങ്ങളുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി അവരുടെ സമുദായങ്ങങ്ങളായ പൂജാരിമാരാണ് ശാന്തിമാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് .ഭരണ സമിതിയിൽ നിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതും അവരുടേതായ സമുദായ വിശ്വാസികൾക്കാണ് .എന്നാൽ നായർ ‘കര പ്രമാണി’ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ പരിഷ്കരണത്തിന്റെയും കപട രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെയും പേരുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്കാണ് ഏറിയ പങ്കും നൽകിവരുന്നത് .അതായത് ഇത്തരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സാദുക്കളായ നായന്മാരെ രക്തമൂറ്റുന്ന മൂട്ടകളായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുകയാണെന്ന് മനസിലാക്കണം .നായന്മാർക്ക് സർക്കാർ നിയമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പടെ സംവരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനായുള്ള സമരമുഖങ്ങളെ ദുർബല പെടുത്തുന്നതാണ് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രമുൾപ്പടെയുള്ളവരുടെ ശാന്തി നിയമങ്ങളിൽ നായർ ശാന്തിമാരോടുള്ള ജാതീയായ അയിത്തം പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ . ഇത് എതിർ പക്ഷ്ത്തിന് ശക്തമായ വാദങ്ങൾ നിരത്തുന്നതിന് സഹായകമായ നിലപാടാണ് . സ്വന്തം സമുദായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാമുദായിക വാദം പൊതു സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉയർത്തികൊണ്ട് വരുവാൻ കഴിയുക .മാതൃക ആകേണ്ടവർ തന്നെ മറ്റൊരു ജാതിക്കാരുടെ അടിമകളായി അധഃപതിച്ച കാഴ്ചയാണുള്ളത് . ഇതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് നായർ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച്  എസ് എൻ ഡി പി കോൺസിൽ അംഗമായ പി റ്റി മന്മഥൻ ലൈംഗീക ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് .അത്തരം അപവാദങ്ങൾക്ക് വഴിമരുന്നിടുന്നതാണ് നമ്പൂതിരി അടിമത്വ മനസ്സ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുടെ നിലപടുകൾ .

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

‘ മുന്നോക്ക ‘ സമുദായ സംഘടനകളെ ‘സ്പോൺസർ’ ചെയ്യുന്നത്  സംവരണക്കാർ .

‘ മുന്നോക്ക ‘ സമുദായ സംഘടനകളെ ‘സ്പോൺസർ’ ചെയ്യുന്നത് സംവരണക്കാർ .

കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 60 -ൽ പരം വർഷങ്ങളായി അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടും സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടും വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിന് ഇരയായിരിക്കുന്ന നായർ, ബ്രാഹ്മണ ,ക്ഷത്രിയ ,അമ്പലവാസി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സമുദായ പേരിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന പല സംഘടനകളും...

ശൂദ്രരുടെ ‘ചാരിറ്റി ‘ ശുദ്ധ തട്ടിപ്പ് ! പേരും പ്രസക്തിയും  മാത്രം  ലക്‌ഷ്യം  ?

ശൂദ്രരുടെ ‘ചാരിറ്റി ‘ ശുദ്ധ തട്ടിപ്പ് ! പേരും പ്രസക്തിയും മാത്രം ലക്‌ഷ്യം ?

ശൂദ്രന്മാർക്കിടയിൽ 'ചാരിറ്റി ' മോഹം കൊടുമ്പിരികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് . പേരും പ്രസക്തിയും പണംമുണ്ടാക്കുന്നതിനും കുറുക്കുവഴിയും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴിയുമാണ് 'ചാരിറ്റി 'അഥവാ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ .ബിജെപി കാർക്കിടയിലെ നന്മമരമെന്നറിയപ്പെടുന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ചാരിറ്റി...

കോടികൾക്ക് വേണ്ടി കമ്യുണിസ്റ് സർക്കാരിനോട് അപേക്ഷിച്ച് വടക്കുമ്പാട് നാരായണൻ നമ്പൂതിരി .

തൃശൂർ : തൃശൂർ തെക്കേ ശങ്കരമഠം മാനേജരായ വടക്കുമ്പാട് നാരായണൻ നമ്പൂതിരി   മഠം പുനരുദ്ധാരണമെന്ന പേരിൽ ഇടത് പക്ഷ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചത് കോടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ .ഏകദേശം ഇരുപതിൽ പരം കോടി രൂപയുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് .അതിൽ മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ 2020 -ൽ തന്നെ സർക്കാർ...

തിരുവാർപ്പ് ശങ്കര മഠം ഭൂമി കൈയ്യേറ്റം ? നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയെ പുറത്താക്കണം .

തൃശൂർ : തെക്കേ ശങ്കര മഠത്തിൻറെ കീഴ് മഠമായ കോട്ടയത്തെ തിരുവാർപ്പ് ഇളമുറ ശങ്കര മഠത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഭൂമികൾ കയ്യേറ്റം നടന്നിട്ട് നടപടിയെടുക്കാതെ മാനേജ്‌മെന്റ് . മഠത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏക്കര് കണക്കിന് ഭൂമിയാണ് കൈയ്യേറി ബ്രാഹ്മണ ജാതിക്കാർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് ....

വേനൽക്കാല രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കണം

വേനൽക്കാല രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കണം

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. അന്തരീക്ഷതാപം ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഉയർന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ...

error: Content is protected !!