ഖജനാവ് ചോർത്തുന്ന വിദ്യ-“അഭ്യാസം”

by | May 8, 2020 | Uncategorized | 0 comments

സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്നും ശമ്പളം പറ്റുന്ന 515639 പേരിൽ 244131 പേരും (47.35%) വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് – ഇവരിൽ 10% പേർ അനധ്യാപകർ ആണെന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ ആകെ 219717 അധ്യാപകർ ഉണ്ടാകും — എന്നാൽ ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ 3327000 മാത്രം — അധ്യാപക / വിദ്യാർത്ഥി അനുപാതം 1:30 എന്ന് എടുത്താൽ തന്നെ 110900 അദ്ധ്യാപകർ വേണ്ടിടത്താണ് ഈ “ജനക്കൂട്ടം”.— 1 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ അദ്ധ്യാപകർ പണിയെടുക്കാതെ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നു എന്ന് സാരം.

എന്നാൽ കള്ള കണക്കുകളുടെ ബലത്തിൽ സർക്കാരിലും Aided മേഖലയിലും അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. — വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ശരിയായ ഒരു “ക്ളീനിങ്” നടത്താതെ സർക്കാരിന്റെ ഒരു ചിലവ് ചുരുക്കലുകളും ഫലം കാണാൻ പോകുന്നില്ല. — എന്നാൽ അതിന് ധൈര്യമുള്ള ഒരു സർക്കാർ കേരളത്തിൽ വരുമോ ?
ഫെയ്‌സ് ബുക്ക് ‎Biji Mathew Kulangara‎

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് തന്നെ സമുദായ പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് ആർ നായർ മനസിലാക്കുകയും പോലീസ് ഐ ജിക്ക് പരാതിനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് . സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി  ജയരാജന്റെ ;സോഷ്യൽ മീഡിയ...

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുറത്തിറക്കി. ഓരോ വകുപ്പിലും നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നതുമടക്കം കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്....

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന NSS ഹിന്ദു കോളജിന് എതിർവശത്ത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒരു റോഡ് പട്ടണത്തിനുളളിൽത്തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുളള പുഴവാത് എന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വഴിയിൽനിന്നു തന്നെ അല്പം പിരിഞ്ഞാണ് ആനന്ദപുരം...

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ ഏപ്രിൽ 2024 വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നടത്തുന്ന കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി ജൂൺ 10 ആയി പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ജൂൺ 10 മുതൽ https://ktet.kerala.gov.in ൽ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ഫോട്ടോ നിരസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള...

മെഡിസെപ് തിരുത്തലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

മെഡിസെപ് ബാധകമായ എല്ലാ പെൻഷൻകാരും മെഡിസെപ് പോർട്ടലിൽ അവരവരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം അപേക്ഷ ജൂൺ 10നു മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയിൽ...

error: Content is protected !!