മുന്നോക്ക പട്ടിക തട്ടിപ്പ് ,നായർക്ക് ശൂദ്ര പദവിനൽകി അപമാനിച്ച് സർക്കാർ .

by | Jul 11, 2021 | Uncategorized | 0 comments

മുന്നോക്ക പട്ടിക തട്ടിപ്പ് ,നായർക്ക് ശൂദ്ര പദവിനൽകി അപമാനിച്ച് സർക്കാർ .

തിരുവനന്തപുരം : സാമൂഹ്യമായ പിന്നോക്ക പട്ടികയിൽ നാലു തലമുറകളായി ഉൾപ്പെടുത്തതേയിരിക്കുന്ന നായർ ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയർ അമ്പലവാസികൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള ജാതി സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗം നീക്കിവയ്ക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയിൽ സംവരണം അനുഭവിച്ചുവരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്രിമം കാണിച്ച് ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക സംവരണ പട്ടികയിലും പട്ടിക ജാതി വർഗ്ഗ പട്ടികയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സമുദായങ്ങളെ തിരുകികയറ്റിയിരിക്കുന്നതായി പരാതി നേരിട്ട് നൽകിയിട്ടും നാളിതുവരെ മറുപടിയുണ്ടായില്ല .സനാതന ഹിന്ദുവിഭാഗത്തിന്റെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി പോരാടുന്ന മാനവ ഐക്യവേദിയാണ് പരാതിക്കാർ .കരട് പട്ടികയെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പത്രാധിപർ ഓൺലൈൻ വാർത്തയാണ് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത് .കരട് പട്ടികയും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പട്ടികകളും വ്യക്തമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നു .

സെൻട്രൽ ഒബിസി പട്ടികയിൽ രണ്ടാമതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അമ്പലക്കാരൻ ജാതിക്കാരെ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്ക കരട് പട്ടികയിൽ അറുപത്തിയേഴാമതായി ലിംഗായത്ത് അമ്പലക്കാരൻ എന്ന പേരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു .[c obc no 8 ]ചക്കാല [ews no 27 ]ചക്കാല [28 ]ചക്കാല നായർ , [c obc no 10 ]ചെട്ടീസ് [ews no 31 ] ചെട്ടിയാർ , [c obc no 19 ]ഗൗഡ [ews no 26 ]ഗൗഡർ , [c obc no 61 ]വൈശ്യ [ews no 71 ]വൈശ്യൻ , [c obc no 42 ,56 ]നാടാർ [ews no 84 ]നാടാർ , [c obc no 79 ]മൂപ്പർ [ews no 61 ]മൂപ്പർ , [c obc no 80 ]മുവാരി മുഖാരി [ews no 62 ,58 ] മുവാരി മുഖാരി, [c obc no 77 ]സരസ്വത നോൺ ബ്രാഹ്മിൻ [ews no 76 ] സരസ്വത ബ്രാഹ്മണർ അല്ലാത്തവർ , [c obc no 67 ]യാദവ [ews no 66 ]യാദവ , [c obc no 83 ]കുറുബ [ews no 9 ] കുറുബ , [s obc no30 ]കാവുതീയൻ അടുത്തൂൺ [ews no 1 ] അടുത്തൂൺ , [s obc no 64 ]ജെംഗം [ews no 34 ] ജെംഗം . തുടങ്ങിയ ജാതി സമുദായങ്ങളെയാണ് നിയമവിരുദ്ധമായി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷനും സാമ്പത്തിക പിന്നോക്ക കമ്മീഷനും പട്ടിക ജാതി വർഗ്ഗ കമ്മീഷനും സംഘടന പരാതി നൽകിയത് .

സർക്കാർ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കക്കാരുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവെങ്കിലും ജാതി സമുദായങ്ങളെ നിശ്ചയിച്ചത് എന്ത് മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല . അനർഘരേ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ ജനസംഘ്യയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നായർ സമുദായത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളെ നിഷേധിയ്ക്കുകയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നേ ആക്ഷേപമുണ്ട് . സമുദായത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് . മുൻകാലത്ത് തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിളിച്ചിരുന്ന പേരുകളും ഉദ്യോഗത്തിലെ സ്ഥാന പേരുകളും ഉപജാതികളായി കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ച പരിഹാസ്യമായ കാഴ്ച്ചയാണുള്ളത് . ചാതുർവർണ്ണ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായ ശൂദ്ര പദവിയും കൽപ്പിച്ചു നൽകി സമുദായത്തെ അപമാനിച്ചിരിയ്ക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് . സാമ്പത്തിക പിന്നോക്ക പട്ടികയിൽ അനധികൃതമായി ചിലരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ കൂടുതൽ നഷ്ടം സംഭവിയ്ക്കുക നായർ സമുദായത്തിനാണ് . അറുപതിൽ പരം വർഷങ്ങളായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും പ്രാധിനിത്യം നിഷേധിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന സമുദായത്തിന് ഒരു സ്‌പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അത്യാവശ്യമാണ് . സമുദായത്തെ ജാതീയമായി തിരിച്ചതോടെ ആശങ്കയിലാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും .പി എസ് സി വഴിയുള്ള ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ ജാതി വേർതിരിവുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുമോയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് . ഇവിടെ അവസരങ്ങൾ നിഷേധിയ്ക്കുന്നതോടെ അന്യ നാടുകളിലേക്കുള്ള പലായനം തുടരുകയാണ് .

ഇനിയുള്ള പ്രതീക്ഷ സോഷ്യൽ സർവ്വേയിലാണ് .കോടതി ഉത്തരവ് വന്ന് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അനങ്ങാപ്പാറ നയമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് . കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് മാനവ ഐക്യവേദിയും പത്രാധിപർ ചീഫ് എഡിറ്റർ രാജേഷ് ആർ നായരും പറഞ്ഞു

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് തന്നെ സമുദായ പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് ആർ നായർ മനസിലാക്കുകയും പോലീസ് ഐ ജിക്ക് പരാതിനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് . സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി  ജയരാജന്റെ ;സോഷ്യൽ മീഡിയ...

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുറത്തിറക്കി. ഓരോ വകുപ്പിലും നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നതുമടക്കം കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്....

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന NSS ഹിന്ദു കോളജിന് എതിർവശത്ത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒരു റോഡ് പട്ടണത്തിനുളളിൽത്തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുളള പുഴവാത് എന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വഴിയിൽനിന്നു തന്നെ അല്പം പിരിഞ്ഞാണ് ആനന്ദപുരം...

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ ഏപ്രിൽ 2024 വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നടത്തുന്ന കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി ജൂൺ 10 ആയി പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ജൂൺ 10 മുതൽ https://ktet.kerala.gov.in ൽ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ഫോട്ടോ നിരസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള...

മെഡിസെപ് തിരുത്തലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

മെഡിസെപ് ബാധകമായ എല്ലാ പെൻഷൻകാരും മെഡിസെപ് പോർട്ടലിൽ അവരവരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം അപേക്ഷ ജൂൺ 10നു മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയിൽ...

error: Content is protected !!