വിദഗ്ധ ചികിത്സ്ക്ക് സർക്കാർ മേഖലയിൽ ആദ്യമായി അഞ്ചു പുതിയ ഡിപ്പാർട്മെന്റുകൾ

by | Jan 25, 2024 | Latest | 0 comments

കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതക്കനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ ഡിപ്പാർട്മെന്റുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ചരിത്ര മുന്നേറ്റവുമായി ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ്. ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിൻ, ജനറ്റിക്സ് വിഭാഗം, ജറിയാട്രിക്‌സ് വിഭാഗം, റ്യുമറ്റോളജി വിഭാഗം,ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി എന്നീ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് സർക്കാർ മേഖലയിൽ ആദ്യമായി തുടക്കമിടുന്നു. ഇതിലൂടെ അതത് മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനും പി.ജി. കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കാനും ഈ രംഗത്ത് കൂടുതൽ വിദഗ്ധരെ സൃഷ്ടിക്കാനും സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിയും. മതിയായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കി തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചാണ് ഈ വിഭാഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.

1. ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിൻ: രോഗ തീവ്രമാകുന്ന അവസ്ഥയിലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുമാണ് ആളുകൾ അതി തീവ്ര വിഭാ​ഗത്തിൽ ചികിത്സ തേടി എത്തുന്നത്. ആ സാഹചര്യത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതിനും, ചികിത്സയിലൂടെ ഗുണമേന്മയുള്ള ജീവിതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അനിവാര്യമാണ്. ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ഐസിയുവിൽ രോ​ഗികൾക്ക് നൽകുന്നഒരോ ചികിത്സയും അതിപ്രധാനമാണ്. ഇതിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ആരംഭിക്കും.

2. ജനറ്റിക്സ് വിഭാഗം: വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പല രോഗങ്ങളുടെയും ജനിതകമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളെയും പലതരം അപൂർവ രോഗങ്ങളെയും മനസിലാക്കുന്നതിനും രോഗനിർണയത്തിനും കൃത്യമായ ചികിത്സ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും ജനറ്റിക്സ് വിഭാ​ഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ജനിതക രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ചെലവേറിയ ജനറ്റിക്‌സ് ലാബുകൾ സർക്കാർ മേഖലയിലും ലഭ്യമാക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജനറ്റിക്സ് വിഭാ​ഗം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും.

3. ജറിയാട്രിക്‌സ് വിഭാഗം: ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുർദൈർഘ്യമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. വയോജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ വളരെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സയും പരിചരണവും മാനസിക പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കി ഗുണമേന്മയുള്ള ജീവിതം ഉറപ്പാക്കാനാണ് ജറിയാട്രിക്‌സ് വിഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത്.

4. റ്യുമറ്റോളജി വിഭാഗം: എല്ലാത്തരം വാത രോഗങ്ങൾക്കും സമഗ്ര ചികിത്സയുമായാണ് റ്യുമറ്റോളജി വിഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. വാതരോഗ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കും ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷിയെ ബാധിക്കുന്നതുമായ അസുഖങ്ങൾക്കും അത്യാധുനിക ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

5. ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി വിഭാഗം: എല്ലാ അവയവ സംവിധാനങ്ങളെയും വിലയിരുത്തുകയും ചികിത്സിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അത്യാധുനിക ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി. തല മുതൽ പാദം വരെയുള്ള രക്തക്കുഴലുകളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയില്ലാതെ വേദന രഹിതമായ ചികിത്സ നൽകുന്ന ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി വിഭാഗത്തിന് ചികിത്സാരം​ഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും.

സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ മേഖലയിൽ ആദ്യമായി തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലാണ് ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി വിഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത്.ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യമായ ഡി.എസ്.എ. മെഷീൻ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവുവരുന്ന ഈ ചികിത്സ പദ്ധതിയിലൂടെ സൗജന്യമായാണ് നൽകുന്നത്. മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി വിഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ഈ രംഗത്ത് കൂടുതൽ വിദഗ്ധരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ചികിത്സ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും.

രക്തത്തിലെ ബ്ലോക്ക്, ക്രമാതീതമായി രക്തയോട്ടമുള്ള തലച്ചോറിലെ മുഴകൾ, ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തുമുള്ള ട്യൂമറുകൾ എന്നിവ കണ്ടെത്താനും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പായി നടത്തുന്ന എംബൊളൈസേഷനിലൂടെ ശസ്ത്രക്രിയാ സമയത്തുള്ള അമിത രക്തസ്രാവം ഒഴിവാക്കാനും, കരൾ, പിത്തനാളം, രക്തക്കുഴലുകൾ തുടങ്ങിയവയെ ബാധിക്കുന്ന കാൻസറിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി കീമോ തെറാപ്പി, അപകടങ്ങളാലുള്ള രക്തസ്രാവം, മലത്തിലെ രക്തം എന്നിവയ്ക്കുള്ള എംബോളൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയറുകൾ, ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്ക് ഡയാലിസിസ് നടത്താനുള്ള ഫിസ്റ്റുലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കുകൾ, എന്നിവയ്ക്ക് മികച്ച ചികിത്സ നൽകാൻ സാധിക്കും. ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി സ്വതന്ത്രമായ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ആകുന്നതോടെ രോഗികളെ നേരിട്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കാനും ചികിത്സ ഏകോപിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് തന്നെ സമുദായ പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് ആർ നായർ മനസിലാക്കുകയും പോലീസ് ഐ ജിക്ക് പരാതിനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് . സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി  ജയരാജന്റെ ;സോഷ്യൽ മീഡിയ...

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുറത്തിറക്കി. ഓരോ വകുപ്പിലും നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നതുമടക്കം കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്....

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന NSS ഹിന്ദു കോളജിന് എതിർവശത്ത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒരു റോഡ് പട്ടണത്തിനുളളിൽത്തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുളള പുഴവാത് എന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വഴിയിൽനിന്നു തന്നെ അല്പം പിരിഞ്ഞാണ് ആനന്ദപുരം...

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ ഏപ്രിൽ 2024 വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നടത്തുന്ന കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി ജൂൺ 10 ആയി പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ജൂൺ 10 മുതൽ https://ktet.kerala.gov.in ൽ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ഫോട്ടോ നിരസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള...

മെഡിസെപ് തിരുത്തലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

മെഡിസെപ് ബാധകമായ എല്ലാ പെൻഷൻകാരും മെഡിസെപ് പോർട്ടലിൽ അവരവരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം അപേക്ഷ ജൂൺ 10നു മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയിൽ...

error: Content is protected !!