സമ്പൂര്‍ണ പച്ചത്തുരുത്ത് ജില്ലയാകാനൊരുങ്ങി തിരുവനന്തപുരം

by | Jun 9, 2020 | Latest | 0 comments

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂര്‍ണ പച്ചത്തുരുത്ത് സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ ജില്ലയാവാനൊരുങ്ങി തിരുവനന്തപുരം. പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപനം ലക്ഷ്യമാക്കി ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുമായും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികളുമായും സഹകരിച്ചാണ് പച്ചത്തുരുത്ത് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. 78 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വഴി 153 പച്ചത്തുരുത്തുകള്‍ നിലവില്‍ നിര്‍മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലാകെ 226 പച്ചത്തുരുത്തുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.  ജൂണ്‍ 30നകം 73 പച്ചത്തുരുത്തുകള്‍ കൂടി സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സമ്പൂര്‍ണ പച്ചത്തുരുത്ത് സ്ഥാപിച്ച ജില്ലയായി തിരുവനന്തപുരം മാറും. 18 വാര്‍ഡുകളിലായി 19 പച്ചത്തുരുത്തുകള്‍ സ്ഥാപിച്ച കരവാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ജില്ലയിലെ ആദ്യ സമ്പൂര്‍ണ പച്ചത്തുരുത്ത് പഞ്ചായത്ത്.

സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനോട് ചേര്‍ന്ന്  പച്ചത്തുരുത്ത് ഒരുക്കിയത് പാങ്ങോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ്.’രണാങ്കണം’ എന്നാണ് ഈ പച്ചത്തുരുത്തിന്  നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.പോലീസ് സ്റ്റേഷനോടും പഴയ പാങ്ങോട് പോലീസ് ഔട്ട് പോസ്റ്റിനോടും ചേര്‍ന്നുള്ള 30 സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് പച്ചത്തുരുത്ത് സ്ഥാപിച്ചത്. ജില്ലയില്‍ ഇതുവരെ 27.85 ഏക്കറില്‍ വൃക്ഷത്തൈകള്‍, വള്ളിച്ചെടികള്‍, കുറ്റിച്ചെടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 9617 തൈകള്‍ 124 പച്ചത്തുരുത്തുകളിലായി നട്ടു. ഈ വര്‍ഷത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതിദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 29 പച്ചത്തുരുത്തുകള്‍ കൂടി സ്ഥാപിച്ചു. 3.25 ഏക്കറില്‍ വിവിധ ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട 1171 തൈകള്‍ നട്ടു.73 പച്ചത്തുരുത്തുകള്‍ കൂടി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഹരിതകേരളം ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിലും പച്ചത്തുരുത്തുകള്‍ സഹായകമാകുന്നുണ്ട്.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് തന്നെ സമുദായ പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് ആർ നായർ മനസിലാക്കുകയും പോലീസ് ഐ ജിക്ക് പരാതിനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് . സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി  ജയരാജന്റെ ;സോഷ്യൽ മീഡിയ...

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുറത്തിറക്കി. ഓരോ വകുപ്പിലും നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നതുമടക്കം കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്....

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന NSS ഹിന്ദു കോളജിന് എതിർവശത്ത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒരു റോഡ് പട്ടണത്തിനുളളിൽത്തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുളള പുഴവാത് എന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വഴിയിൽനിന്നു തന്നെ അല്പം പിരിഞ്ഞാണ് ആനന്ദപുരം...

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ ഏപ്രിൽ 2024 വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നടത്തുന്ന കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി ജൂൺ 10 ആയി പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ജൂൺ 10 മുതൽ https://ktet.kerala.gov.in ൽ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ഫോട്ടോ നിരസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള...

മെഡിസെപ് തിരുത്തലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

മെഡിസെപ് ബാധകമായ എല്ലാ പെൻഷൻകാരും മെഡിസെപ് പോർട്ടലിൽ അവരവരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം അപേക്ഷ ജൂൺ 10നു മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയിൽ...

error: Content is protected !!