കേരള ഗൗതമൻ…ഭാഷാശാസ്ത്രഞ്ജൻ .

by | Apr 9, 2020 | History | 0 comments

കേരള ഗൗതമൻ
കുറിശ്ശേരി ഗോപാലപിള്ള ഭാഷാശാസ്ത്രഞ്ജൻ, സംസ്കൃത പണ്ഡിതൻ, പ്രബന്ധ കാരൻ, ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതൻ, ഭാഷാഗവേഷകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായ കുറിശ്ശേരി ഗോപാലപിള്ള കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ പൻമനയിൽ അധ്യാപകനും നാട്ടുപ്രമാണിയുമായിരുന്ന ചെറുവിളയിൽ ശ്രീ. സി.പത്മനാഭപിള്ളയുടേയും കുറിശ്ശേരി വീട്ടിൽ എൽ. കല്യാണിയമ്മയുടേയും മകനായി 1914 മാർച്ച് മൂന്നാം (3) തീയതി ജനിച്ചു.
കണ്ണശ്ശന്മാരും എഴുത്തച്ഛനും ” എന്ന കൃതിയുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനായിയുമായിരുന്ന വിദ്വാൻ കുറിശ്ശേരി നാരായണപിള്ളയുടെ സഹോദരൻ കൂടിയാണ് കുറിശ്ശേരി ഗോപാലപിള്ള. പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് തെന്നൂർ പടീറ്റതിൽ രാമനാ ചാരിയിൽ നിന്ന് സംസ്കൃത പ0നം പൂർത്തിയാക്കി 1931 ൽ തിരുവനന്തപുരം സംസ്കൃത കോളേജിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രി, ഉപാധ്യായ പരീക്ഷകൾ പാസ്സായി. ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ഹിന്ദു യുവജന സേവാ സംഘം സെക്രട്ടറിയായി കുറച്ച് കാലം പ്രവർത്തിച്ചു.
>1934ൽ പെരുമ്പുഴ (കുണ്ടറ ) സ്കൂളിലും, 1935ൽ പൻമന മനയിൽ ശ്രീ. ബാല ഭട്ടാരക വിലാസം സംസ്കൃത സ്കൂളിലും പ്രഥമ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്തു. 1938- 4 2 ക ളിൽ കാലടി അദ്വൈതാശ്രമം വക ബ്രഹ്മാനോന്ദദയം സ്കൂളിലും പ്രഥമാധ്യ പകനായും പ്രവർത്തിച്ചു. 1954ൽ മലയാളം ലെക്സി ക്കണിൽ പണ്ഡിറ്റായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. 1961 മുതൽ കേരളാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓറിയൻറൽ റിസർച്ച് ആൻറ് മാനു സ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറിയിൽ റിസർച്ച് ഓഫീസറായി ജോലി നോക്കവേ 1972 ൽ സ്വയം വിരമിക്കൽ വാങ്ങി ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു.
1959 ൽ  കേരള  ഗൗതമീയം  എന്ന  തർക്കശാസ്ത്ര  ഗ്രന്ഥം  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെ  “കേരള ഗൗതമൻ ” എന്ന്  കുറിശ്ശേരി  ഗോപാലപിള്ള  അറിയപ്പെട്ട്  തുടങ്ങി.  1936ൽ  പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട  ദശകുമാര ചരിത്ര  സംഗ്രഹം , 1938 ൽ  പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട  തിരുവിതാംകൂർ  യൂണിവേഴ്സിറ്റി പാഠപുസ്തകമായ  ശ്രീ ശങ്കരചരിതം,  1939 ൽ  പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട  ശ്രീകൃഷ്ണ  വിജയം , 1942 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട  ശബ്ദ  വൈജയന്തി  എന്ന നിഘണ്ടു ….. എന്നിങ്ങനെയുള്ള  സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളും , വസന്ത രാഗിണി (1946) , ശ്രീ. വിദ്യാധിരാജൻ ( 1947) , ആഹാരവും  കൃഷിയും (1951) , കേരള  സാഹിത്യ അക്കാഡമി  പുരസ്ക്കാരം  നേടിയ  തർക്കശാസ്ത്ര  ഗ്രന്ഥമായ  കേരള ഗൗതമീയം (1959) , കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി  പാഠപുസ്തകമായ  ജീവിത  ഗീത ( കവിത – 1972) , സമീക്ഷണം, വിജ്ഞാനദീപം (പ്രബന്ധങ്ങൾ – 1972) , വിജയലഹരി (കവിത- 1972) പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക പുരസ്ക്കാരം നേടിയ ഈ കവിതയടക്കം എല്ലാം മലയാള ഭാഷയിലെ ഈടുറ്റ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്.

ഭാഷാശാസ്ത്രം, സാഹിത്യം, മതം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആനുകാലികങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൻ പ്രവർത്തിച്ച മേഖലകളിലെല്ലാം തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച കേരള ഗൗതമൻ എന്ന കുറിശ്ശേരി ഗോപാലപിള്ള 1978 മെയ് 5 ന് ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു.പൻമന ആണുവേലിൽ എൽ.പി.എസ് ഹെഡ്മിസ്ട്രസായി റിട്ടയർ ചെയ്ത 2018 ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ദിവംഗതയായ കുറിശ്ശേരി പി. സൗദാമിനി അമ്മ ടീച്ചറായിരുന്നു സഹധർമ്മിണി. പൻമനയുടെ മണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു കേരള ഗൗതമനെ കൈരളിക്ക് സംഭാവന നൽകിയതിൽ നമുക്കും അഭിമാനിക്കാം

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് തന്നെ സമുദായ പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് ആർ നായർ മനസിലാക്കുകയും പോലീസ് ഐ ജിക്ക് പരാതിനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് . സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി  ജയരാജന്റെ ;സോഷ്യൽ മീഡിയ...

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുറത്തിറക്കി. ഓരോ വകുപ്പിലും നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നതുമടക്കം കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്....

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന NSS ഹിന്ദു കോളജിന് എതിർവശത്ത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒരു റോഡ് പട്ടണത്തിനുളളിൽത്തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുളള പുഴവാത് എന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വഴിയിൽനിന്നു തന്നെ അല്പം പിരിഞ്ഞാണ് ആനന്ദപുരം...

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ ഏപ്രിൽ 2024 വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നടത്തുന്ന കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി ജൂൺ 10 ആയി പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ജൂൺ 10 മുതൽ https://ktet.kerala.gov.in ൽ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ഫോട്ടോ നിരസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള...

മെഡിസെപ് തിരുത്തലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

മെഡിസെപ് ബാധകമായ എല്ലാ പെൻഷൻകാരും മെഡിസെപ് പോർട്ടലിൽ അവരവരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം അപേക്ഷ ജൂൺ 10നു മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയിൽ...

error: Content is protected !!