ഓ ബി സി സംവരണം:കേരളത്തിന്റെത് ഭരഘടനാ വിരുദ്ധത.

by | Apr 9, 2020 | Uncategorized | 0 comments

തിരുവിതാകൂർ, കൊച്ചി രാജ്യങ്ങൾ  യോജിച്ചു  നിലവിൽ  വന്ന  തിരു-കൊച്ചി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ഉൾപ്പെട്ട ശേഷം  ബ്രിട്ടീഷ്  ഭരണത്തിൻ  കീഴിലായിരുന്ന  മലബാർ   മേഖലയെ  ലയിപ്പിച്ച്  കൊണ്ട് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ   കേരള  സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു.   സ്വതന്ത്ര  തിരുവിതാംകൂർ  രാജ്യത്തിൽ പിന്നാക്ക  പട്ടികയിൽ  ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നായർ,  ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, അമ്പലവാസി സമുദായങ്ങളെ  1958-ൽ   കേരളാ  സർക്കാർ സംവരണ  പട്ടികയിൽ  നിന്നും  പ്രസ്തുത വിഭാഗത്തിന്റെ  സാമൂഹ്യ പിന്നോക്കാവസ്ഥ  കണക്കാക്കാതെ   നീക്കം  ചെയ്തു.

1935-മുതൽ കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകി  വരുന്ന ( മുസ്‌ലിം ഈഴവർ കൃസ്താനികൾ ) സമുദായങ്ങൾക്ക്‌  നായർ,  ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ,  അമ്പലവാസികളെ   നീക്കം ചെയ്തു  നേടിയെടുത്ത  ഉദ്യോഗ  സീറ്റുകൾ  കൂടി വിട്ടുകൊടുത്തു . തിരുവിതാംകൂർ [ പിന്നാക്ക  പട്ടിക യിലെ   സമുദായങ്ങളായ  നായർ, ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, അമ്പലവാസികളെ  സംവരണ  പട്ടികയിൽ  നിന്നും  നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്  സമഗ്രമായ സാമൂഹ്യ സർവ്വേ  നടത്തുകയോ,  സർക്കാർ  ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ   പ്രാധിനിത്യം  പരിശോധിക്കുകയോ, കമ്മീഷൻ അന്വഷണമോ,
മറ്റു യാതൊരു പഠനങ്ങളോ നടത്തിയിട്ടില്ല.

മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത്  ഒപ്പിട്ട 15-8-1957 ലെ പി എസ് 4-27-111  നമ്പർ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മറ്റി  റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ  2-11-1958 ൽ  കേരളാ  നിയമസഭയിൽ  വച്ച് നടന്ന  ചർച്ചയിൽ റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശ്ശയ്ക്ക്  വിപരീതമായി   ജാതിയാടിസ്ഥാനത്തിൽ  സംവരണ രീതി സ്ഥാപിച്ചു. സംവരണകാര്യത്തിൽ  തിരുവിതാംകൂർ ,തിരുകൊച്ചി  സംവരണ നയങ്ങളെ പിന്തള്ളി .ബ്രിടീഷ് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ  ഭാഗമായ  മലബാർ പ്രദേശത്തു  നിന്നും  തിരഞ്ഞെടുത്തുവന്ന മന്ത്രി സഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ്കാർ  നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന  ഭിന്നിപ്പിച്ചു  ഭരിക്കൽ നയമാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് . കൂടുതൽ  പ്രതിനിധികളുണ്ടായിരുന്ന  സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയക്കാർ ( മുസ്‌ലിം ഈഴവർ കൃസ്താനികൾ ) മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിൽ  നിലനിന്ന , ജാതികളെ തമ്മിൽ താരതമ്യം  ചെയ്തു  പിന്നാക്കാവസ്ഥ  കണക്കാക്കുന്ന   രീതിയാണ്  ആവശ്യപ്പെട്ടത്.  1958 ൽ  യൂണിയൻ  ഹോംമിനിസ്റ്റർ  വിളിച്ചു  ചേർത്ത  മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ  സമ്മേളനത്തിൽ  സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനത്തിൽ  പിന്നാക്ക സമുദായ പട്ടിക  തയ്യാറാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം,  കേരളാ  മുഖ്യമന്ത്രി  തള്ളി  കളഞ്ഞു. ഭരണ ഘടനയിൽ  പറയുന്ന  പിന്നാക്ക വിഭാഗമെന്ന  വിശാലമായ  സാമൂഹ്യതുല്യ നീതിയേ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നാക്ക  ജാതികളെന്ന  ശുഷ്കിച്ച  വർഗ്ഗീയ, ജാതി വ്യവസ്ഥാ  വളർത്തുന്ന  നിലപാടാണ്  കേരളാ സർക്കാർ  സ്വീകരിച്ചു  നടപ്പിലാക്കിയതും  പിന്തുടരുന്നതും…

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളം നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റത്തിന് ഊർജ്ജം പകർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് 68 പുതിയ സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും 33 സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും നടന്നു. 68 സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളില്‍ 31 എണ്ണം കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ചവയാണ്. അവയില്‍ രണ്ട്...

സ്വാഗതം’ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് !    ബിജെപി ചരിത്രംകുറിക്കും.    താമര വിരിയും.

സ്വാഗതം’ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് ! ബിജെപി ചരിത്രംകുറിക്കും. താമര വിരിയും.

കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി ചരിത്രം കുറിക്കും ?തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത തീരുമാനം ഉണ്ടായാൽ പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ ആദിത്യവർമ്മ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും.ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചരിത്രം ബിജെപിയ്ക്ക് വഴിമാറും...

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാനശുചിത്വമിഷൻ മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.പരസ്യ പ്രചാരണ ബാനറുകൾ,ബോർഡുകൾ,ഹോർഡിങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പുന:ചംക്രമണ സാധ്യമല്ലാത്ത പി.വി.സി ഫ്ളെക്സ്,പോളിസ്റ്റർ,നൈലോൺ,പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ്ങുള്ള തുണി എന്നിവ...

തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിലെ ശ്രീ കൈലാസാനന്ദതീർത്ഥ സ്വാമിയെ ചതിച്ചു ? തട്ടിയെടുത്തത് കോടികൾ വിലയുള്ള ഭൂമികളും ആശ്രമങ്ങളും .

തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിലെ ശ്രീ കൈലാസാനന്ദതീർത്ഥ സ്വാമിയെ ചതിച്ചു ? തട്ടിയെടുത്തത് കോടികൾ വിലയുള്ള ഭൂമികളും ആശ്രമങ്ങളും .

ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിൽ ദീക്ഷസ്വീകരിച്ച് സ്വന്തമായി അരഡസനിലധികം ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ കൈലാസനന്ദ തീർത്ഥസ്വാമിയെ ചതിച്ച് ആശ്രമങ്ങളും വാഹനം ഉൾപ്പടെയുള്ള വസ്തുവകകളും കൈവശപ്പെടുത്തിയത് നായർകുലത്തിൻറെ ശാപമായ വക്കീലും മറ്റൊരു'പ്രമുഖ'നേതാവും (?). വെട്ടിയാർ...

യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലനവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലനവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

വിദ്യാർത്ഥികളിലെ തൊഴിൽ വൈദ​ഗ്ധ്യം വികസിപ്പിക്കാൻ സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലന പദ്ധതിയുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. പദ്ധതിയിലൂടെ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിലിൽ അറിവും...

error: Content is protected !!