സർവ്വലോഹ മൃതീകരണ വിധി.

by | Apr 9, 2020 | Lifestyle | 0 comments

വെൺകാരം, നവസരം, വീരം, പൂരം, വെള്ള പാഷാണം, വെടിയുപ്പ്, ഗന്ധകം, രസം  ഇവ സമഭാവം ചെറുനാരങ്ങാ നീരിൽ  അരച്ച് ലോഹപാകത്തിൽ  എടുക്കുക. മൃതികരണാർത്ഥം എടുക്കുന്ന ലോഹത്തകിടിൻ  തൂക്കത്തിൽ എടുത്ത്  രണ്ടുവശവും  ലേപനം  ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. ഉണങ്ങിയതിനു ശേഷം ഒരു ഇടിഞ്ഞിലിൽ  വച്ച് മറ്റൊരു  ഇടിഞ്ഞിൽ  കൊണ്ടടച്ച്  ശീലമൺ ചെയ്തുണക്കി  ഗജപുടമിടണം. വിശിഷ്ടമായ  ഭസ്മമാകും. ഈ ഭസ്മം  സകല  യോഗങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇരുമ്പ് മുതൽ സകല ലോഹങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഭസ്മീകരിച്ചു സൂക്ഷിച്ചാൽ ഔഷധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ  സഹായകരമായിരിക്കും. ഭസ്മം  അതേ രൂപത്തിൽ സേവിയ്ക്കാൻ  പാടില്ല.വീണ്ടും  ഇതിനെ സസ്കരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഔഷധ യോഗ്യമാകുകയുള്ളു. ലോഹസിന്ദൂരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഈ ഭസ്മം ഉപയോഗിക്കാം .

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് തന്നെ സമുദായ പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് ആർ നായർ മനസിലാക്കുകയും പോലീസ് ഐ ജിക്ക് പരാതിനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് . സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി  ജയരാജന്റെ ;സോഷ്യൽ മീഡിയ...

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുറത്തിറക്കി. ഓരോ വകുപ്പിലും നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നതുമടക്കം കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്....

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന NSS ഹിന്ദു കോളജിന് എതിർവശത്ത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒരു റോഡ് പട്ടണത്തിനുളളിൽത്തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുളള പുഴവാത് എന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വഴിയിൽനിന്നു തന്നെ അല്പം പിരിഞ്ഞാണ് ആനന്ദപുരം...

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ ഏപ്രിൽ 2024 വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നടത്തുന്ന കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി ജൂൺ 10 ആയി പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ജൂൺ 10 മുതൽ https://ktet.kerala.gov.in ൽ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ഫോട്ടോ നിരസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള...

മെഡിസെപ് തിരുത്തലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

മെഡിസെപ് ബാധകമായ എല്ലാ പെൻഷൻകാരും മെഡിസെപ് പോർട്ടലിൽ അവരവരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം അപേക്ഷ ജൂൺ 10നു മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയിൽ...

error: Content is protected !!