സ്ത്രീയുടെ വരനോ , പിതാവോ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവ൪ പാപികളായിട്ട് അധോഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു; മനുസ്മൃതി

by | Mar 31, 2021 | Spirituality | 0 comments

സ്ത്രീയുടെ , സ്ത്രീധനമായ വസ്ത്രം , ആഭരണം , വാഹനം ഇവ അവളുടെ വരനോ , പിതാവോ .. ആഗ്രഹം കാരണമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ അവ൪ പാപികളായിട്ട് അധോഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു ….
( മനുസ്മൃതി ; അദ്ധ്യായം 3 , ശ്ലോകം 52 )

വിദ്വാനായ പിതാവ് പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കന്യകയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കില്ല .
അങ്ങനെ അത്യാഗ്രഹത്താൽ പണം വാങ്ങിയാൽ അയാൾ പുത്രിയെ വിലക്ക് കൊടുത്തവനാകുന്നു ….
( മനുസ്മൃതി ; അദ്ധ്യായം 3 , ശ്ലോകം 51 )

അതിനാൽ ക്ഷേമം ഇച്ഛിക്കുന്നവർ വ്രതം , കല്യാണം മുതലായ വിശേഷകാലങ്ങളിൽ സഹോദരി മുതലായ സ്ത്രീജനങ്ങളെ അന്നവസ്ത്രാഭരണങ്ങളാൽ സന്തോഷിപ്പിക്കണം ….
( മനുസ്മൃതി ; അദ്ധ്യായം 3 , ശ്ലോകം 59 )

ഏതൊരു സ്ത്രീയുടെ ബന്ധുക്കൾ പണം വാങ്ങാതെ അവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കുന്നുവോ ..
ആ സത്ക൪മ്മം ഒരിക്കലും വൃഥാവിലാകുന്നില്ല ..
അവ൪ ആ കന്യകയോട് സ്നേഹവും ദയയും ഉള്ളവരാകുന്നു….
( മനുസ്മൃതി ; അദ്ധ്യായം 3 , ശ്ലോകം 54 )

ഏതൊരു കുലത്തിൽ സഹോദരി തുടങ്ങിയ സ്ത്രീകൾ വസ്ത്രാഭരണങ്ങളില്ലാതെ വ്യസനിക്കുന്നുവോ ..
ആ കുലം പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നു..
ഏത് കുലത്തിൽ അപ്രകാരമുള്ള ദുഖമില്ലയോ അവിടെ അഭിവൃദ്ധിയും പ്രാപിക്കുന്നു….
( മനുസ്മൃതി ; അദ്ധ്യായം 3 , ശ്ലോകം 57 )

ഏത് കുലത്തിലാണോ ഭാര്യയുടെ പരിചരണത്താൽ ഭ൪ത്താവ് അന്യസ്ത്രീകളെ വിചാരിക്കാതെയും
ഭ൪ത്താവിന് ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ ഭാര്യ പരപുരുഷനെ വിചാരിക്കാതെയും
പരസ്പരം അനുരാഗത്തോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നത് , അവിടെ വേദകല്യാണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു….
( മനുസ്മൃതി ; അദ്ധ്യായം 3 , ശ്ലോകം 60 )

ഭർത്താവ് ഇന്ദ്രിയസ്വരൂപമായി തൻറ്റെ പത്നിയിൽ പ്രാപിച്ച് ,
ഗർഭമായി ജനിച്ച് ,
അവളുടെ തന്നെ സന്താനമായി ഭവിക്കുന്നതിനാൽ അവൾക്ക് ‘ ജായ ‘ എന്ന് പേരുണ്ടായിരിക്കുന്നു..
( മനുസ്മൃതി ; അദ്ധ്യായം 9 : ശ്ലോകം 8 )

എവിടെ സ്ത്രീകൾ പൂജിക്കപ്പെടുന്നുവോ ..
അവിടെ ദേവതമാ൪ വിളയാടുന്നു..
എവിടെ സ്ത്രീകൾ പൂജിക്കപ്പെടുന്നില്ലയോ ..
അവിടെ സകലവിധ പ്രവൃത്തികളും വിഫലമാകുന്നു..
( മനുസ്മൃതി ; അദ്ധ്യായം 3 , ശ്ലോകം 56 )

മേൽപ്പറഞ്ഞതെല്ലാം മനുഷ്യകുലം എക്കാലവും പാലിക്കേണ്ട ധ൪മ്മങ്ങളാണ് .   ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥമാണ്  മനുസ്മൃതി.സനാതനമായ ധ൪മ്മത്തെ  പിന്തുടരുന്ന  ഹിന്ദുസംസ്കൃതിയെന്ന  മഹാവനത്തിലെ  ഒരു ചെറിയ  വൃക്ഷമാണ് മനുസ്മൃതി .

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളം നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റത്തിന് ഊർജ്ജം പകർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് 68 പുതിയ സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും 33 സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും നടന്നു. 68 സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളില്‍ 31 എണ്ണം കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ചവയാണ്. അവയില്‍ രണ്ട്...

സ്വാഗതം’ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് !    ബിജെപി ചരിത്രംകുറിക്കും.    താമര വിരിയും.

സ്വാഗതം’ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് ! ബിജെപി ചരിത്രംകുറിക്കും. താമര വിരിയും.

കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി ചരിത്രം കുറിക്കും ?തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത തീരുമാനം ഉണ്ടായാൽ പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ ആദിത്യവർമ്മ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും.ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചരിത്രം ബിജെപിയ്ക്ക് വഴിമാറും...

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാനശുചിത്വമിഷൻ മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.പരസ്യ പ്രചാരണ ബാനറുകൾ,ബോർഡുകൾ,ഹോർഡിങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പുന:ചംക്രമണ സാധ്യമല്ലാത്ത പി.വി.സി ഫ്ളെക്സ്,പോളിസ്റ്റർ,നൈലോൺ,പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ്ങുള്ള തുണി എന്നിവ...

തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിലെ ശ്രീ കൈലാസാനന്ദതീർത്ഥ സ്വാമിയെ ചതിച്ചു ? തട്ടിയെടുത്തത് കോടികൾ വിലയുള്ള ഭൂമികളും ആശ്രമങ്ങളും .

തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിലെ ശ്രീ കൈലാസാനന്ദതീർത്ഥ സ്വാമിയെ ചതിച്ചു ? തട്ടിയെടുത്തത് കോടികൾ വിലയുള്ള ഭൂമികളും ആശ്രമങ്ങളും .

ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിൽ ദീക്ഷസ്വീകരിച്ച് സ്വന്തമായി അരഡസനിലധികം ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ കൈലാസനന്ദ തീർത്ഥസ്വാമിയെ ചതിച്ച് ആശ്രമങ്ങളും വാഹനം ഉൾപ്പടെയുള്ള വസ്തുവകകളും കൈവശപ്പെടുത്തിയത് നായർകുലത്തിൻറെ ശാപമായ വക്കീലും മറ്റൊരു'പ്രമുഖ'നേതാവും (?). വെട്ടിയാർ...

യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലനവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലനവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

വിദ്യാർത്ഥികളിലെ തൊഴിൽ വൈദ​ഗ്ധ്യം വികസിപ്പിക്കാൻ സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലന പദ്ധതിയുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. പദ്ധതിയിലൂടെ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിലിൽ അറിവും...

error: Content is protected !!