സ്ത്രീയുടെ വരനോ , പിതാവോ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവ൪ പാപികളായിട്ട് അധോഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു; മനുസ്മൃതി

by | Mar 31, 2021 | Spirituality | 0 comments

സ്ത്രീയുടെ , സ്ത്രീധനമായ വസ്ത്രം , ആഭരണം , വാഹനം ഇവ അവളുടെ വരനോ , പിതാവോ .. ആഗ്രഹം കാരണമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ അവ൪ പാപികളായിട്ട് അധോഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു ….
( മനുസ്മൃതി ; അദ്ധ്യായം 3 , ശ്ലോകം 52 )

വിദ്വാനായ പിതാവ് പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കന്യകയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കില്ല .
അങ്ങനെ അത്യാഗ്രഹത്താൽ പണം വാങ്ങിയാൽ അയാൾ പുത്രിയെ വിലക്ക് കൊടുത്തവനാകുന്നു ….
( മനുസ്മൃതി ; അദ്ധ്യായം 3 , ശ്ലോകം 51 )

അതിനാൽ ക്ഷേമം ഇച്ഛിക്കുന്നവർ വ്രതം , കല്യാണം മുതലായ വിശേഷകാലങ്ങളിൽ സഹോദരി മുതലായ സ്ത്രീജനങ്ങളെ അന്നവസ്ത്രാഭരണങ്ങളാൽ സന്തോഷിപ്പിക്കണം ….
( മനുസ്മൃതി ; അദ്ധ്യായം 3 , ശ്ലോകം 59 )

ഏതൊരു സ്ത്രീയുടെ ബന്ധുക്കൾ പണം വാങ്ങാതെ അവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കുന്നുവോ ..
ആ സത്ക൪മ്മം ഒരിക്കലും വൃഥാവിലാകുന്നില്ല ..
അവ൪ ആ കന്യകയോട് സ്നേഹവും ദയയും ഉള്ളവരാകുന്നു….
( മനുസ്മൃതി ; അദ്ധ്യായം 3 , ശ്ലോകം 54 )

ഏതൊരു കുലത്തിൽ സഹോദരി തുടങ്ങിയ സ്ത്രീകൾ വസ്ത്രാഭരണങ്ങളില്ലാതെ വ്യസനിക്കുന്നുവോ ..
ആ കുലം പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നു..
ഏത് കുലത്തിൽ അപ്രകാരമുള്ള ദുഖമില്ലയോ അവിടെ അഭിവൃദ്ധിയും പ്രാപിക്കുന്നു….
( മനുസ്മൃതി ; അദ്ധ്യായം 3 , ശ്ലോകം 57 )

ഏത് കുലത്തിലാണോ ഭാര്യയുടെ പരിചരണത്താൽ ഭ൪ത്താവ് അന്യസ്ത്രീകളെ വിചാരിക്കാതെയും
ഭ൪ത്താവിന് ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ ഭാര്യ പരപുരുഷനെ വിചാരിക്കാതെയും
പരസ്പരം അനുരാഗത്തോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നത് , അവിടെ വേദകല്യാണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു….
( മനുസ്മൃതി ; അദ്ധ്യായം 3 , ശ്ലോകം 60 )

ഭർത്താവ് ഇന്ദ്രിയസ്വരൂപമായി തൻറ്റെ പത്നിയിൽ പ്രാപിച്ച് ,
ഗർഭമായി ജനിച്ച് ,
അവളുടെ തന്നെ സന്താനമായി ഭവിക്കുന്നതിനാൽ അവൾക്ക് ‘ ജായ ‘ എന്ന് പേരുണ്ടായിരിക്കുന്നു..
( മനുസ്മൃതി ; അദ്ധ്യായം 9 : ശ്ലോകം 8 )

എവിടെ സ്ത്രീകൾ പൂജിക്കപ്പെടുന്നുവോ ..
അവിടെ ദേവതമാ൪ വിളയാടുന്നു..
എവിടെ സ്ത്രീകൾ പൂജിക്കപ്പെടുന്നില്ലയോ ..
അവിടെ സകലവിധ പ്രവൃത്തികളും വിഫലമാകുന്നു..
( മനുസ്മൃതി ; അദ്ധ്യായം 3 , ശ്ലോകം 56 )

മേൽപ്പറഞ്ഞതെല്ലാം മനുഷ്യകുലം എക്കാലവും പാലിക്കേണ്ട ധ൪മ്മങ്ങളാണ് .   ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥമാണ്  മനുസ്മൃതി.സനാതനമായ ധ൪മ്മത്തെ  പിന്തുടരുന്ന  ഹിന്ദുസംസ്കൃതിയെന്ന  മഹാവനത്തിലെ  ഒരു ചെറിയ  വൃക്ഷമാണ് മനുസ്മൃതി .

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് തന്നെ സമുദായ പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് ആർ നായർ മനസിലാക്കുകയും പോലീസ് ഐ ജിക്ക് പരാതിനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് . സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി  ജയരാജന്റെ ;സോഷ്യൽ മീഡിയ...

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുറത്തിറക്കി. ഓരോ വകുപ്പിലും നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നതുമടക്കം കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്....

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന NSS ഹിന്ദു കോളജിന് എതിർവശത്ത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒരു റോഡ് പട്ടണത്തിനുളളിൽത്തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുളള പുഴവാത് എന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വഴിയിൽനിന്നു തന്നെ അല്പം പിരിഞ്ഞാണ് ആനന്ദപുരം...

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ ഏപ്രിൽ 2024 വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നടത്തുന്ന കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി ജൂൺ 10 ആയി പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ജൂൺ 10 മുതൽ https://ktet.kerala.gov.in ൽ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ഫോട്ടോ നിരസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള...

മെഡിസെപ് തിരുത്തലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

മെഡിസെപ് ബാധകമായ എല്ലാ പെൻഷൻകാരും മെഡിസെപ് പോർട്ടലിൽ അവരവരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം അപേക്ഷ ജൂൺ 10നു മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയിൽ...

error: Content is protected !!