പിന്നോക്ക കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ വായ്പാ തിരിച്ചടവിന് ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം

by | May 7, 2020 | Uncategorized | 0 comments

ആലപ്പുഴ: സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഓൺലൈൻ മുഖേന വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ എസ്.ബി.ഐ കളക്ട്ര് (SBI Collect) വഴിയാണ് തിരിച്ചടവിന് അവസ രമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമായ മൊബൈല്‍/ കംപ്യൂട്ടര്‍ മുഖേന അനായാസമായി വായ്പാ തിരിച്ചടവ് നടത്താൻ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധി ക്കുന്നതാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, പ്രീ പെയ്ഡ് കാര്‍ഡ് NEFT/RTGS, UPI (Bhim, Google Pay, PhonePe, Paytm, MobiKwik മുതലായവ) എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും മാർഗ്ഗം തിരിച്ചടവ് നടത്തുന്നതിന് തെർഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും. UPI/ Rupay Debit എന്നിവ മുഖേനയുള്ള തിരിച്ചടവിന് സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ് ഈടാക്കുന്നതല്ല. തിരിച്ചടവ് രസീതി എസ്.ബി.ഐ കളക്ടില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. മുൻ തീയതികളിൽ എസ്.ബി.ഐ കളക്ട് മുഖേന നടത്തിയിട്ടുള്ള തിരിച്ചടവുകളുടെ രസീതിയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന് പുറമേ കോർപ്പറേഷന്റെ ജില്ലാ, ഉപ ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ മുഖേനയും, എസ്.ബി.ഐ ശാഖകൾ മുഖേനയും വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസുകളിലോ, ശാഖകളിലോ എത്തിച്ചേരാതെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ തിരിച്ചടവ് നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് പുതിയ സംവിധാനത്തിന്റെ സവിശേഷത. മാത്രമല്ല വായ്പാ നമ്പറും തിരിച്ചടവ് സംഖ്യയും ഗുണഭോക്താവ് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും സാധിക്കും. https://bit.ly/34YQrK0 എന്ന ലിങ്ക് മുഖേനയോ ക്യൂ ആര്‍ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തതോ തിരിച്ചടവ് നടത്താവുന്നതാണ്. വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം, തിരിച്ചടവ് ലിങ്ക്, എന്നിവ കോർപ്പറേഷന്റെ www.ksbcdc.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് തന്നെ സമുദായ പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് ആർ നായർ മനസിലാക്കുകയും പോലീസ് ഐ ജിക്ക് പരാതിനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് . സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി  ജയരാജന്റെ ;സോഷ്യൽ മീഡിയ...

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുറത്തിറക്കി. ഓരോ വകുപ്പിലും നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നതുമടക്കം കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്....

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന NSS ഹിന്ദു കോളജിന് എതിർവശത്ത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒരു റോഡ് പട്ടണത്തിനുളളിൽത്തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുളള പുഴവാത് എന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വഴിയിൽനിന്നു തന്നെ അല്പം പിരിഞ്ഞാണ് ആനന്ദപുരം...

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ ഏപ്രിൽ 2024 വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നടത്തുന്ന കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി ജൂൺ 10 ആയി പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ജൂൺ 10 മുതൽ https://ktet.kerala.gov.in ൽ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ഫോട്ടോ നിരസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള...

മെഡിസെപ് തിരുത്തലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

മെഡിസെപ് ബാധകമായ എല്ലാ പെൻഷൻകാരും മെഡിസെപ് പോർട്ടലിൽ അവരവരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം അപേക്ഷ ജൂൺ 10നു മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയിൽ...

error: Content is protected !!