അന്യ സംസ്ഥാന കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വർദ്ധന, സംവരണം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ സർവ്വ നാശത്തിന്

by | Jan 4, 2024 | Uncategorized | 0 comments

തിരുഃ കേരളത്തിൽ അന്യ സംസ്ഥാന കുടിയേറ്റക്കാരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരുന്നു. വൻകിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികകൾക്കായി മാത്രം വന്നിരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ മറവിൽ രാഷ്ട്രീയ മത അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേയ്ക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. കുടിയേറ്റം പൊതുവായി ബാധിക്കുമെങ്കിലും ഏറ്റവും തകർന്ന് തരിപ്പണമാക്കുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഭരണത്തിൽ നിന്നും മറ്റു എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നും ജാതി വെറിയുടെ മാത്രം പേരിൽ അകറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സനാതന വിഭാഗത്തിനാണ്. ഈ വിഭാഗത്തിൽ നായർ, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ അമ്പലവാസി സമുദായങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർക്ക് സാരമായി തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും ഏറ്റവും പിന്നോക്കമാണ്. സംവരണം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗമുള്ളവർ ഏതാനുംപേർ മാത്രമാണ്. ഭൂരിപക്ഷവും കൂലിപ്പണി എടുത്ത് ജീവിച്ചുവന്നിരുന്നു.കൃഷിയും ഹോട്ടൽ ജോലികളും ഒക്കെ സാധാരണമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ മേഖലയിൽ ഒക്കെയും അന്യ സംസ്ഥാന കുടിയേറ്റക്കാർ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു. വ്യവസായികമായി വളർന്ന മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന്റെ ഹോട്ടലുകളിൽ മുസ്ലിം വിശ്വാസികളായ അന്യ സംസ്ഥാന ക്കാരെയാണ് ജോലിക്ക് വയ്ക്കുന്നത്. അതിന് പിന്നിൽ പള്ളികളുടെ ഇടപെടലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. തീവ്ര നിലപാടുള്ളവർ ആളെണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നത്.വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രോത്സാഹനമാണ് ഈകൂട്ടർക്ക് മതപരമായി ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളായ അന്യ സംസ്ഥാന കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് അതേ മതക്കാരായ ആളുകളോടാണ് കൂറും വിധേയത്വവും അതിനപ്പുറമാണ് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ.അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതും പാർട്ടിയ്ക്ക് ബാധ്യതപെട്ടതുമായ ആളുകളെയാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം അറിവോടെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ട് വന്ന് സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിപ്പൊരുന്നത്.

കേരളത്തിൽ മനഃപൂർവം കുടിയേറിയിട്ടുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ ചുമതലക്കാരോ പ്രവർത്തകരോ ആണ്. ഇവരിൽ പാർട്ടി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട്. ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ നിഷിപ്തമാണ്. രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും ഒക്കെയും സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ആശ്രയ കേന്ദ്രമാണ് കേരള സംസ്ഥാനം.

അന്യ സംസ്ഥാന മനഃപൂർവ കുടിയേറ്റക്കാരായ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ മതക്കാരെ സ്ഥിരമായി ഇവിടെ നില നിർത്തുവാനുള്ള ഗൂഢാലോചന ആരംഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്. വെള്ളപൊക്ക കെടുതിയാണ് ആദ്യ തടസമായി വന്നത്. അതിന് മുൻപ് പത്ത് കോടി രൂപ മുടക്കിയാണ് കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. കുടുംബമായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായമായിരുന്നു അത്. ഭൂ പരിഷ്കരണ നിയമത്തിലൂടെ സകലതും തട്ടിയെടുത്ത് വഴിയാധാരമാക്കിയ നായർ തുടങ്ങിയ ജന വിഭാഗത്തിന്റെ കൂടെ നികുതി പണം എടുത്താണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇതിനിടെ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനവും നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. സാധാരണ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും മറച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യം ഉന്നത പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കിടയിൽ നിന്നും നിർദേശമായി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു. സാധാരണ പാർട്ടി അണികളിൽ സ്നേഹ ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കുകയെന്നതാണ് ആദ്യ നിർദേശം. അതിലൂടെ പാർട്ടി അംഗത്വത്തിലേയ്ക്കും അതുവഴി യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കാമെന്നും കണക്ക് കൂട്ടുന്നു. അതോടൊപ്പം സമാന്തരമായി സർക്കാർ രേഖകൾ നൽകുന്നതാണ് പലയിടത്തും കാണുന്നത്. പൊതുസമൂഹമായി അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കുന്നതും നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരായ ഭാഷ അറിയുന്നവരെ ചുമതലപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പൊതുകടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർധിച്ചിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. തൊഴിൽ ഇല്ലാത്തവരുടെ എണ്ണവും ലക്ഷകണക്കിന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഭൂവിസ്തൃതി വളരെ കുറവായിരിക്കെ തദ്ദേശവാസികളുടെ ജനപ്പെരുപ്പവും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പൊതു കടം കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതിനും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടിടത്താണ് രാഷ്ട്രീയവും മത വർഗീയവുമായി പ്രീണനം നടത്തി ഒരു വിഭാഗം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.

തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമായ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അന്യ സംസ്ഥാനക്കാർ കൊണ്ട് പോകുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ്. ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം കേരള സർക്കാരിന് കിട്ടേണ്ടതാണ് നികുതിയിനത്തിൽ വിവിധ വിനിമയങ്ങളിലൂടെയും വസ്തു കെട്ടിട വാഹന നികുതികളായി കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ലക്ഷങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ അതിർത്തി കടക്കുന്നത്.

ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ രേഖകൾ ഉണ്ടാകാതെയിരിക്കുന്നതിനായി വിവരശേഖരണം നടത്താതെയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ആധുനിക വിവര കൈമാറ്റമായ വിലകൂടിയ സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകൾ ഉൾപ്പടെ ഇവരിൽ ഉള്ളതിനാൽ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ സാംസ്‌കാരിക ബന്ധമില്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ ലഹളയുണ്ടാക്കുന്നതിനും മറ്റും എളുപ്പാണ്. കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിയമപരമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ഇല്ല.

ഇതിനെല്ലാം പുറമെ സമീപ കാലത്ത് തന്നെ ‘അധ്വാനിക്കുന്ന ജന വിഭാഗം’ എന്ന ഓമന പേരിൽ ആനുകൂല്യങ്ങളും സംവരണവും അനുവദിച്ചാലും അത്ഭുതപെടേണ്ടതില്ല.അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്.

ഇതെല്ലാം സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നത് സംവരണം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്ന ജന വിഭാഗത്തെയാണ്. അതി സങ്കീർണ്ണവും ഗൗരവുമായ അവസ്ഥയാണ് ഇന്നുള്ളത്.
ഭരണഘടനാപരമായി ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു പൗരനും ഏതു സംസ്ഥാനത്തും യാത്ര ചെയ്യാനും ജോലികൾ ചെയ്യാനും താമസിക്കാനും അവകാശം നൽക്കുന്നതിന്റെ മറവിലാണ് ഇത്തരം ഹീന പ്രവർത്തികൾ അരങ്ങേറുന്നത്

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളം നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റത്തിന് ഊർജ്ജം പകർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് 68 പുതിയ സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും 33 സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും നടന്നു. 68 സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളില്‍ 31 എണ്ണം കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ചവയാണ്. അവയില്‍ രണ്ട്...

സ്വാഗതം’ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് !    ബിജെപി ചരിത്രംകുറിക്കും.    താമര വിരിയും.

സ്വാഗതം’ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് ! ബിജെപി ചരിത്രംകുറിക്കും. താമര വിരിയും.

കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി ചരിത്രം കുറിക്കും ?തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത തീരുമാനം ഉണ്ടായാൽ പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ ആദിത്യവർമ്മ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും.ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചരിത്രം ബിജെപിയ്ക്ക് വഴിമാറും...

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാനശുചിത്വമിഷൻ മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.പരസ്യ പ്രചാരണ ബാനറുകൾ,ബോർഡുകൾ,ഹോർഡിങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പുന:ചംക്രമണ സാധ്യമല്ലാത്ത പി.വി.സി ഫ്ളെക്സ്,പോളിസ്റ്റർ,നൈലോൺ,പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ്ങുള്ള തുണി എന്നിവ...

തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിലെ ശ്രീ കൈലാസാനന്ദതീർത്ഥ സ്വാമിയെ ചതിച്ചു ? തട്ടിയെടുത്തത് കോടികൾ വിലയുള്ള ഭൂമികളും ആശ്രമങ്ങളും .

തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിലെ ശ്രീ കൈലാസാനന്ദതീർത്ഥ സ്വാമിയെ ചതിച്ചു ? തട്ടിയെടുത്തത് കോടികൾ വിലയുള്ള ഭൂമികളും ആശ്രമങ്ങളും .

ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിൽ ദീക്ഷസ്വീകരിച്ച് സ്വന്തമായി അരഡസനിലധികം ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ കൈലാസനന്ദ തീർത്ഥസ്വാമിയെ ചതിച്ച് ആശ്രമങ്ങളും വാഹനം ഉൾപ്പടെയുള്ള വസ്തുവകകളും കൈവശപ്പെടുത്തിയത് നായർകുലത്തിൻറെ ശാപമായ വക്കീലും മറ്റൊരു'പ്രമുഖ'നേതാവും (?). വെട്ടിയാർ...

യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലനവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലനവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

വിദ്യാർത്ഥികളിലെ തൊഴിൽ വൈദ​ഗ്ധ്യം വികസിപ്പിക്കാൻ സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലന പദ്ധതിയുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. പദ്ധതിയിലൂടെ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിലിൽ അറിവും...

error: Content is protected !!