എസ്.എസ്.എൽ.സി: 98.82 ശതമാനം വിജയം

by | Jun 30, 2020 | Uncategorized | 0 comments

കേരളത്തിലെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 98.82 ശതമാനം വിദ്യാർഥികൾ ഉന്നത പഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയതായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫ: സി. രവീന്ദ്രനാഥ് അറിയിച്ചു.
ആകെ 4,22,451 വിദ്യാർഥികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ 4,22,092 പേർ പരീക്ഷ എഴുതി. ഇവരിൽ 4,17,101 പേർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യത നേടി.
41,906 പേർ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുന്നത് മലപ്പുറം എടരിക്കോട് പി.കെ.എം.എം.എച്ച്.എസ്.എസിലാണ്- 2327 പേർ.
ഏറ്റവും കുറവ് വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷയ്ക്കിരുന്നത് ആലപ്പുഴ തെക്കേക്കര ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസാണ്- രണ്ടുപേർ.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയ റവന്യൂ ജില്ലയും(77685) വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയും മലപ്പുറമാണ് (26855).
ഏറ്റവും കുറച്ച് വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയ റവന്യൂ ജില്ല പത്തനംതിട്ട (10417).
വിജയ ശതമാനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല പത്തനംതിട്ടയാണ് (99.71 ശതമാനം). കുട്ടനാടാണ് (100%) വിജയശതമാനം കൂടുതലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല. വിജയശതമാനം കുറവുള്ള ജില്ല വയനാടാണ് (95.04 %). വിജയശതമാനം കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയും വയനാടാണ് (95.04 %).
പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ, ഒ.ബി.സി, ഒ.ഇ.സി വിഭാഗങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 40815, 7929, 285953, 13538 പേർ പരീക്ഷ എഴുതി. ഇവരിൽ യഥാക്രമം 39895, 7225, 283019, 13423 പേർ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യത നേടി.
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ 97.75 ഉം, പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ 91.12 ഉം, ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിൽ 98.97 ഉം ഒ.ഇ.സി വിഭാഗത്തിൽ 99.15 ആണ് വിജയശതമാനം.
ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഒൻപതു സ്‌കൂളുകളിൽ 597 പേർ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 587 പേർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യത നേടി. 98.32 ആണ് വിജയശതമാനം. 76 പേർക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് കിട്ടി.
ലക്ഷദ്വീപ് മേഖലയിൽ ഒൻപതു സ്‌കൂളുകളിൽ 592 പേർ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 561 പേർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യത നേടി. 94.76 ആണ് വിജയശതമാനം. ഒരാൾക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് കിട്ടി.
എസ്.എസ്.എൽ.സി പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാർഥികൾ (പഴയ സ്‌കീം) 1770 പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ 1356 പേർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യത നേടി. 76.61 ശതമാനം വിജയം.
എസ്.എസ്.എൽ.സി ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയേഡ് പരീക്ഷയിൽ 261 വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 261 പേരും ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹതനേടി. ഇവരിൽ 24 പേർ എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് നേടി.
ടി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ 3090 വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷയ്ക്കിരുന്നതിൽ 3063 പേർ ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹത നേടി. 99.13 ശതമാനം വിജയം. ഈ വിഭാഗത്തിൽ പ്രൈവറ്റായി പരീക്ഷ എഴുതിയ മൂന്നുപേരും ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹതനേടി.
ടി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി (എച്ച്.ഐ) വിഭാഗത്തിൽ 17 പേർ പരീക്ഷയെഴുതിയതിൽ എല്ലാവരും ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹതനേടി.
എ.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ 70 പേർ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 54 പേർ ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹരായി. 77.14 ആണ് വിജയശതമാനം. ഈ വിഭാഗത്തിൽ പ്രൈവറ്റായി എഴുതിയ ഒരാൾ ഉപരിപഠന അർഹത നേടിയില്ല.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് തന്നെ സമുദായ പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് ആർ നായർ മനസിലാക്കുകയും പോലീസ് ഐ ജിക്ക് പരാതിനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് . സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി  ജയരാജന്റെ ;സോഷ്യൽ മീഡിയ...

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുറത്തിറക്കി. ഓരോ വകുപ്പിലും നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നതുമടക്കം കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്....

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന NSS ഹിന്ദു കോളജിന് എതിർവശത്ത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒരു റോഡ് പട്ടണത്തിനുളളിൽത്തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുളള പുഴവാത് എന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വഴിയിൽനിന്നു തന്നെ അല്പം പിരിഞ്ഞാണ് ആനന്ദപുരം...

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ ഏപ്രിൽ 2024 വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നടത്തുന്ന കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി ജൂൺ 10 ആയി പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ജൂൺ 10 മുതൽ https://ktet.kerala.gov.in ൽ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ഫോട്ടോ നിരസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള...

മെഡിസെപ് തിരുത്തലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

മെഡിസെപ് ബാധകമായ എല്ലാ പെൻഷൻകാരും മെഡിസെപ് പോർട്ടലിൽ അവരവരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം അപേക്ഷ ജൂൺ 10നു മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയിൽ...

error: Content is protected !!