എസ്.എസ്.എൽ.സി: 98.82 ശതമാനം വിജയം

by | Jun 30, 2020 | Uncategorized | 0 comments

കേരളത്തിലെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 98.82 ശതമാനം വിദ്യാർഥികൾ ഉന്നത പഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയതായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫ: സി. രവീന്ദ്രനാഥ് അറിയിച്ചു.
ആകെ 4,22,451 വിദ്യാർഥികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ 4,22,092 പേർ പരീക്ഷ എഴുതി. ഇവരിൽ 4,17,101 പേർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യത നേടി.
41,906 പേർ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുന്നത് മലപ്പുറം എടരിക്കോട് പി.കെ.എം.എം.എച്ച്.എസ്.എസിലാണ്- 2327 പേർ.
ഏറ്റവും കുറവ് വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷയ്ക്കിരുന്നത് ആലപ്പുഴ തെക്കേക്കര ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസാണ്- രണ്ടുപേർ.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയ റവന്യൂ ജില്ലയും(77685) വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയും മലപ്പുറമാണ് (26855).
ഏറ്റവും കുറച്ച് വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയ റവന്യൂ ജില്ല പത്തനംതിട്ട (10417).
വിജയ ശതമാനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല പത്തനംതിട്ടയാണ് (99.71 ശതമാനം). കുട്ടനാടാണ് (100%) വിജയശതമാനം കൂടുതലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല. വിജയശതമാനം കുറവുള്ള ജില്ല വയനാടാണ് (95.04 %). വിജയശതമാനം കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയും വയനാടാണ് (95.04 %).
പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ, ഒ.ബി.സി, ഒ.ഇ.സി വിഭാഗങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 40815, 7929, 285953, 13538 പേർ പരീക്ഷ എഴുതി. ഇവരിൽ യഥാക്രമം 39895, 7225, 283019, 13423 പേർ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യത നേടി.
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ 97.75 ഉം, പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ 91.12 ഉം, ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിൽ 98.97 ഉം ഒ.ഇ.സി വിഭാഗത്തിൽ 99.15 ആണ് വിജയശതമാനം.
ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഒൻപതു സ്‌കൂളുകളിൽ 597 പേർ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 587 പേർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യത നേടി. 98.32 ആണ് വിജയശതമാനം. 76 പേർക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് കിട്ടി.
ലക്ഷദ്വീപ് മേഖലയിൽ ഒൻപതു സ്‌കൂളുകളിൽ 592 പേർ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 561 പേർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യത നേടി. 94.76 ആണ് വിജയശതമാനം. ഒരാൾക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് കിട്ടി.
എസ്.എസ്.എൽ.സി പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാർഥികൾ (പഴയ സ്‌കീം) 1770 പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ 1356 പേർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യത നേടി. 76.61 ശതമാനം വിജയം.
എസ്.എസ്.എൽ.സി ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയേഡ് പരീക്ഷയിൽ 261 വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 261 പേരും ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹതനേടി. ഇവരിൽ 24 പേർ എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് നേടി.
ടി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ 3090 വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷയ്ക്കിരുന്നതിൽ 3063 പേർ ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹത നേടി. 99.13 ശതമാനം വിജയം. ഈ വിഭാഗത്തിൽ പ്രൈവറ്റായി പരീക്ഷ എഴുതിയ മൂന്നുപേരും ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹതനേടി.
ടി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി (എച്ച്.ഐ) വിഭാഗത്തിൽ 17 പേർ പരീക്ഷയെഴുതിയതിൽ എല്ലാവരും ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹതനേടി.
എ.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ 70 പേർ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 54 പേർ ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹരായി. 77.14 ആണ് വിജയശതമാനം. ഈ വിഭാഗത്തിൽ പ്രൈവറ്റായി എഴുതിയ ഒരാൾ ഉപരിപഠന അർഹത നേടിയില്ല.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളം നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റത്തിന് ഊർജ്ജം പകർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് 68 പുതിയ സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും 33 സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും നടന്നു. 68 സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളില്‍ 31 എണ്ണം കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ചവയാണ്. അവയില്‍ രണ്ട്...

സ്വാഗതം’ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് !    ബിജെപി ചരിത്രംകുറിക്കും.    താമര വിരിയും.

സ്വാഗതം’ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് ! ബിജെപി ചരിത്രംകുറിക്കും. താമര വിരിയും.

കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി ചരിത്രം കുറിക്കും ?തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത തീരുമാനം ഉണ്ടായാൽ പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ ആദിത്യവർമ്മ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും.ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചരിത്രം ബിജെപിയ്ക്ക് വഴിമാറും...

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാനശുചിത്വമിഷൻ മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.പരസ്യ പ്രചാരണ ബാനറുകൾ,ബോർഡുകൾ,ഹോർഡിങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പുന:ചംക്രമണ സാധ്യമല്ലാത്ത പി.വി.സി ഫ്ളെക്സ്,പോളിസ്റ്റർ,നൈലോൺ,പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ്ങുള്ള തുണി എന്നിവ...

തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിലെ ശ്രീ കൈലാസാനന്ദതീർത്ഥ സ്വാമിയെ ചതിച്ചു ? തട്ടിയെടുത്തത് കോടികൾ വിലയുള്ള ഭൂമികളും ആശ്രമങ്ങളും .

തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിലെ ശ്രീ കൈലാസാനന്ദതീർത്ഥ സ്വാമിയെ ചതിച്ചു ? തട്ടിയെടുത്തത് കോടികൾ വിലയുള്ള ഭൂമികളും ആശ്രമങ്ങളും .

ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിൽ ദീക്ഷസ്വീകരിച്ച് സ്വന്തമായി അരഡസനിലധികം ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ കൈലാസനന്ദ തീർത്ഥസ്വാമിയെ ചതിച്ച് ആശ്രമങ്ങളും വാഹനം ഉൾപ്പടെയുള്ള വസ്തുവകകളും കൈവശപ്പെടുത്തിയത് നായർകുലത്തിൻറെ ശാപമായ വക്കീലും മറ്റൊരു'പ്രമുഖ'നേതാവും (?). വെട്ടിയാർ...

യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലനവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലനവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

വിദ്യാർത്ഥികളിലെ തൊഴിൽ വൈദ​ഗ്ധ്യം വികസിപ്പിക്കാൻ സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലന പദ്ധതിയുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. പദ്ധതിയിലൂടെ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിലിൽ അറിവും...

error: Content is protected !!