തന്ത്രം ജീവശക്തി; തയ്യാറാക്കിയത് : രാജേഷ് ആർ നായർ.

by | Apr 9, 2020 | Spirituality | 0 comments

തന്ത്രം

വന്ദനം:  ചെന്നാസ്  മനയ്ക്കൽ  നാരായണൻ  നമ്പൂതിരി .
കുഴിക്കാട്ട്  മഹേശ്വരൻ  ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് .

തയ്യാറാക്കിയത്  :  രാജേഷ്  ആർ  നായർ
ചീഫ് എഡിറ്റർ

തന്ത്ര ങ്ങളും  ആഗമ ങ്ങളും  സംഹിത കളും  എത്രയെണ്ണമെന്ന്  സ്ഥിതീകരിക്കുക  അത്ര  എളുപ്പമല്ലാ. ഓരോ  ശാഖയിലും  അത്രയധികം  ഗ്രന്ഥങ്ങൾ  ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് . എന്നാൽ  അവയൊന്നും  ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലില്ല . ഭാരതത്തിൽ  നൂറ്റിതൊണ്ണൂറ്റി  രണ്ട്  ഗ്രന്ഥങ്ങൾ  പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് .തന്ത്രങ്ങൾ  ശാക്ത  ഗ്രന്ഥങ്ങളും  ആഗമങ്ങൾ  ശൈവ  പ്രമാണങ്ങളും  സംഹിതകൾ  വൈഷ്ണവ പ്രഭാവിതങ്ങളുമാണെന്ന  വിത്യാസം  ഉണ്ട് .

“സർഗ്ഗശ്ച  പ്രതിസർഗ്ഗശ്ച  മന്ത്ര  ലക്ഷണമേവ  ച
ദേവാതാനാം  ച  സംസ്ഥാനം  തീർത്ഥാനം  ചൈവ  വർണ്ണനം;
തഥൈവാ  ശ്രമധർമ്മശ്ച  മന്ത്രസംസ്ഥാനമേവ  ച
സംസ്ഥാനം  ചൈവ  ഭൂതാനാം  യന്ത്രാണാം  ചൈവ  നിർണ്ണയ :
ഉല്പത്തിർവ്വിബുധാനാം  ചാ  തരൂണവം , കൽപ്പസഞ്ചിതം ,
സംസ്ഥാനം  ജ്യോതിഷാം  ചൈവ  പുരാണാഖ്യാനമേവ  ച;
കോഷസ്യ  കഥനം  ചൈവ  വ്രതാനാം  പരിഭാഷണം ,
ശൗചാശൗചാസ്യ  ചാഖ്യാനം  നരകാണാം  ച  വർണ്ണനം ;
ഹരചക്രസ്യ  ചാഖ്യാനം  സ്ത്രീ  പുംസോശ്ചൈവ  ലക്ഷണം ,
രാജധർമ്മോ  ദാനധർമ്മോ  യുഗധർമ്മസ്ത   ഥൈവ    ച ;
വ്യവഹാര: കഥ്യതേ  ച  തദാ  ചാധ്യാത്മവർണ്ണനം ,
ഇത്യാദിലക്ഷണൈർയുക്തം  തന്ത്രമിത്യഭിധീയതേ ”

എന്നിങ്ങനെയാണ് ശബ്ദാർത്ഥ  ചിന്താമണി  യിൽ   തന്ത്ര ത്തിന്  നൽകിയിരിക്കുന്ന  നിർവ്വചനം .
“ത്രി പദാർത്ഥം ചതുഷ്പാദം മഹാതന്ത്രം”   എന്ന് തന്ത്രലക്ഷണ ത്തിൽ മഹാമന്ത്രലക്ഷണമുള്ളതായി തത്ത്വ പ്രകാശിക വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അഘോരശിവാചാര്യർ പറയുന്നു .തന്ത്രത്തിന്  ജെമിനി  മഹർഷി  പറയുന്ന  അർത്ഥം താഴേ കൊടുക്കുന്നു .

“തന്ത്രം കുടുംബകൃത്യ സ്യാൽ ,സിദ്ധാന്തേ ,ചൗഷധോത്തമേ
പ്രധാനെ,തന്തുവാനേ ച, ശാസ്ത്രഭേദ,പരിശ്ചദേ,
ശ്രുതിഃശാഖാന്തരേ ഖേതാവുഭയാർത്ഥപ്രയോജകേ”

തുടരും …

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളം നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റത്തിന് ഊർജ്ജം പകർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് 68 പുതിയ സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും 33 സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും നടന്നു. 68 സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളില്‍ 31 എണ്ണം കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ചവയാണ്. അവയില്‍ രണ്ട്...

സ്വാഗതം’ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് !    ബിജെപി ചരിത്രംകുറിക്കും.    താമര വിരിയും.

സ്വാഗതം’ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് ! ബിജെപി ചരിത്രംകുറിക്കും. താമര വിരിയും.

കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി ചരിത്രം കുറിക്കും ?തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത തീരുമാനം ഉണ്ടായാൽ പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ ആദിത്യവർമ്മ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും.ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചരിത്രം ബിജെപിയ്ക്ക് വഴിമാറും...

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാനശുചിത്വമിഷൻ മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.പരസ്യ പ്രചാരണ ബാനറുകൾ,ബോർഡുകൾ,ഹോർഡിങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പുന:ചംക്രമണ സാധ്യമല്ലാത്ത പി.വി.സി ഫ്ളെക്സ്,പോളിസ്റ്റർ,നൈലോൺ,പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ്ങുള്ള തുണി എന്നിവ...

തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിലെ ശ്രീ കൈലാസാനന്ദതീർത്ഥ സ്വാമിയെ ചതിച്ചു ? തട്ടിയെടുത്തത് കോടികൾ വിലയുള്ള ഭൂമികളും ആശ്രമങ്ങളും .

തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിലെ ശ്രീ കൈലാസാനന്ദതീർത്ഥ സ്വാമിയെ ചതിച്ചു ? തട്ടിയെടുത്തത് കോടികൾ വിലയുള്ള ഭൂമികളും ആശ്രമങ്ങളും .

ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിൽ ദീക്ഷസ്വീകരിച്ച് സ്വന്തമായി അരഡസനിലധികം ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ കൈലാസനന്ദ തീർത്ഥസ്വാമിയെ ചതിച്ച് ആശ്രമങ്ങളും വാഹനം ഉൾപ്പടെയുള്ള വസ്തുവകകളും കൈവശപ്പെടുത്തിയത് നായർകുലത്തിൻറെ ശാപമായ വക്കീലും മറ്റൊരു'പ്രമുഖ'നേതാവും (?). വെട്ടിയാർ...

യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലനവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലനവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

വിദ്യാർത്ഥികളിലെ തൊഴിൽ വൈദ​ഗ്ധ്യം വികസിപ്പിക്കാൻ സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലന പദ്ധതിയുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. പദ്ധതിയിലൂടെ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിലിൽ അറിവും...

error: Content is protected !!