കേരളത്തിലെ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ വെബ് സൈറ്റ് വിലാസം ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ …

by | Apr 18, 2020 | Uncategorized | 0 comments

കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ വെബ് സൈറ്റ് വിലാസം .നമ്മുടെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഒരു പൗരന്റെ അവകാശമാണ് .സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ,നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ,തീരുമാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അവരുടെ വിലാസത്തിൽ നൽകുന്നു .വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എവിടെനിന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്തതാവുന്നവ വേണ്ടവിധം ഇനിയും ജനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല .

കാര്‍ഷിക വികസന കര്‍ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് www.keralaagriculture.gov.in
പിന്നാക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ് www.bcdd.kerala.gov.in
കോസ്റ്റല്‍ ഷിപ്പിംഗ് & ഇന്‍ലാന്റ് നാവിഗേഷന്‍ വകുപ്പ് www.keralashipping.com
ഉപഭോക്ത്യകാര്യ വകുപ്പ് consumeraffairs.kerala.gov.in
സഹകരണ വകുപ്പ് www.cooperation.kerala.gov.in

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വകുപ്പ് www.sec.kerala.gov.in
ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് & വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യാ വകുപ്പ് www.it.kerala.gov.in
പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന വകുപ്പ് www.envt.kerala.gov.in
ധനകാര്യ വകുപ്പ് www.finance.kerala.gov.in
മത്സ്യബന്ധന- തുറമുഖ വകുപ്പ് www.fisheries.kerala.gov.in

ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് www.civilsupplieskerala.gov.in
വനം-വന്യജീവി സംരക്ഷണ വകുപ്പ് www.forest.kerala.gov.in
പൊതുഭരണ വകുപ്പ് www.gadsplais.kerala.gov.in
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് www.education.kerala.gov.in
ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് www.dhs.kerala.gov.in
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് www.highereducation.kerala.gov.in

ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് www.kshb.kerala.gov.in
വ്യവസായ-വാണിജ്യ വകുപ്പ് www.keralaindustry.org

തൊഴില്‍ -നൈപുണ്യ വകുപ്പ് www.labour.kerala.gov.in
നിയമ വകുപ്പ് www.keralalawsect.org
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് www.lsg.kerala.gov.in

പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് www.norka.gov.in
പാര്‍ലമെന്ററികാര്യ വകുപ്പ്

ഊര്‍ജ്ജവകുപ്പ് www.kslub.kerala.gov.in

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് www.keralapwd.gov.in
റവന്യൂ വകുപ്പ് www.revenue.kerala.gov.in
പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് www.stdd.kerala.gov.in
പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് www.scdd.kerala.gov.in
ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വകുപ്പ് www.kscste.kerala.gov.in
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് www.swd.kerala.gov.in

കായിക-യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് www.dsya.kerala.gov.in
സ്റ്റോഴ്‌സ് പര്‍ച്ചേസ് വകുപ്പ് www.spd.kerala.gov.in
നികുതി വകുപ്പ് www.keralataxes.gov.in
വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് www.keralatourism.gov.in
ഗതാഗത വകുപ്പ് www.keralartc.com

വിജിലന്‍സ് വകുപ്പ് www.keralavigilance.org
ജല-വിഭവ വകുപ്പ് www.kwa.kerala.gov.in

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് തന്നെ സമുദായ പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് ആർ നായർ മനസിലാക്കുകയും പോലീസ് ഐ ജിക്ക് പരാതിനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് . സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി  ജയരാജന്റെ ;സോഷ്യൽ മീഡിയ...

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുറത്തിറക്കി. ഓരോ വകുപ്പിലും നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നതുമടക്കം കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്....

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന NSS ഹിന്ദു കോളജിന് എതിർവശത്ത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒരു റോഡ് പട്ടണത്തിനുളളിൽത്തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുളള പുഴവാത് എന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വഴിയിൽനിന്നു തന്നെ അല്പം പിരിഞ്ഞാണ് ആനന്ദപുരം...

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ ഏപ്രിൽ 2024 വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നടത്തുന്ന കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി ജൂൺ 10 ആയി പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ജൂൺ 10 മുതൽ https://ktet.kerala.gov.in ൽ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ഫോട്ടോ നിരസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള...

മെഡിസെപ് തിരുത്തലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

മെഡിസെപ് ബാധകമായ എല്ലാ പെൻഷൻകാരും മെഡിസെപ് പോർട്ടലിൽ അവരവരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം അപേക്ഷ ജൂൺ 10നു മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയിൽ...

error: Content is protected !!