ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗം ബ്രാഹ്മണർ – യോഗക്ഷേമസഭ

by | May 15, 2020 | Uncategorized | 0 comments

[ap_tagline_box tag_box_style=”ap-all-border-box”]തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത സംരംഭം- യോഗക്ഷേമസഭ[/ap_tagline_box]

ഗുരുവായൂർ:യോഗക്ഷേമസഭാംഗങ്ങളിൽ അഭ്യസ്ഥവിദ്യരും തൊഴിൽ രഹിതരുമായ യുവാക്കൾക്കും, സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കും, അന്യദേശത്തു നിന്ന് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ കഴിയുന്നവരുമായവർക്ക് തൊഴിൽ സാദ്ധ്യതകൾ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും സമുദായ അംഗങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി തൊഴിലധിഷ്ഠിത സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. കൃഷി, വ്യവസായം, മറ്റ് സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവ വഴി സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനമാണ് ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സർക്കാരുകളിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ബ്രാഹ്മണർ. സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സമാരംഭിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ്ണ പിൻതുണ നൽകണമെന്ന് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
തൊഴിലധിഷിത സംരംഭങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതിന് അതത് ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ വഴി പേരുവിവരം ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകണം. സംരംഭകരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് തന്നെ സമുദായ പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് ആർ നായർ മനസിലാക്കുകയും പോലീസ് ഐ ജിക്ക് പരാതിനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് . സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി  ജയരാജന്റെ ;സോഷ്യൽ മീഡിയ...

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുറത്തിറക്കി. ഓരോ വകുപ്പിലും നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നതുമടക്കം കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്....

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന NSS ഹിന്ദു കോളജിന് എതിർവശത്ത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒരു റോഡ് പട്ടണത്തിനുളളിൽത്തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുളള പുഴവാത് എന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വഴിയിൽനിന്നു തന്നെ അല്പം പിരിഞ്ഞാണ് ആനന്ദപുരം...

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ ഏപ്രിൽ 2024 വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നടത്തുന്ന കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി ജൂൺ 10 ആയി പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ജൂൺ 10 മുതൽ https://ktet.kerala.gov.in ൽ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ഫോട്ടോ നിരസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള...

മെഡിസെപ് തിരുത്തലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

മെഡിസെപ് ബാധകമായ എല്ലാ പെൻഷൻകാരും മെഡിസെപ് പോർട്ടലിൽ അവരവരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം അപേക്ഷ ജൂൺ 10നു മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയിൽ...

error: Content is protected !!